รับทำ SEO

ทำ SEO ติด Google การันตีอันดับ

โดย SEO Specialist No.1

SEO CONTENTS

บทความ SEO

ทิปเทคนิค
vipada

Y2K คำฮิตบนโลก Tiktok ที่มีความหมายมากกว่าแฟชั่น

เชื่อว่าหลายคนที่เล่น Tiktok หรือสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ในช่วงนี้มักจะเห็นคำว่า Y2K ผ่านหูผ่านตากันอยู่บ่อย ๆ จนทำให้เกิดความสงสัยว่า Y2K จริง ๆ แล้วคืออะไร ความหมายของ Y2K Y หมายถึง Year 2K หมายถึง 2000 โดย K มาจากคำว่า Kilo แปลว่า 1000 เมื่อรวมเป็นคำว่า Y2K จึงหมายถึง ปี 2000 แฟชั่น Y2K คำว่า Y2K ถูกใช้ในช่วงปีปลายมี 90s ถึงช่วงต้นปี 2000s ซึ่งนับว่าเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนผ่านจากยุคที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตสู่โลกที่อินเทอร์เน็ตกำลังจะเข้ามามีบทบาทในชีวิตและทำให้โลกไร้พรมแดน ทำให้การแต่งกายหรือแฟชั่นในช่