รับทำ SEO

ทำ SEO ติด Google การันตีอันดับ

โดย SEO Specialist No.1

SEO CONTENTS

บทความ SEO

ทิปเทคนิค
wowae2u

แก๊สเรดอน อีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้คนเป็นมะเร็งปอดกันได้และคนส่วนมากยังไม่ค่อยรู้

บ้านจัดเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ของมนุษย์ เป็นที่อยู่อาศัยที่ควรให้ความอบอุ่นและปลอดภัยสำหรับสมาชิกที่อาศัยอยู่ แต่จะมีใครคิดบ้างคะ ว่าบ้านที่อยู่กันอย่างมีความสุขนั้น จะมีภัยร้ายแอบแฝงอยู่ด้วยโดยที่เรา ไม่สามารถมองเห็นได้ ภัยร้ายนั้น คือ “เรดอน” นั่นเอง ซึ่งเป็น แก๊สเฉื่อยที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น และไม่มีรส ทำให้เราไม่ทราบว่ามีแก๊สนี้ อยู่รอบ ๆ ตัวเรา นอกจากการตรวจโดยใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เท่านั้นค่ะ ทางการแพทย์ในประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่า เรดอนเป็นสาเหตุของการ เกิดมะเร็งปอดเป็นอันดับ 2 รองจากบุหรี่

ทิปเทคนิค
wowae2u

มะเร็งปอด ภัยเงียบคร่าชีวิต

ในปัจจุบันนี้ มะเร็งปอด หนึ่งในสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของคนไทยเลยนะคะ โดยที่ส่วนมากผู้ป่วยโรคมะเร็งปอด จะไม่ค่อยมีอาการแสดงให้เห็นในระยะแรก แต่จะมีสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเกิดโรค ก็ต่อเมื่อมีการเจริญเติบโตของมะเร็งมากขึ้นแล้ว อย่างไรก็ตาม มะเร็งปอดก็สามารถรักษาให้หายได้ หากตรวจพบตั้งแต่ระยะเริ่มต้นนะคะ เรามาดูและทำความรู้จักกับภัยร้ายมะเร็งปอดตัวนี้กันค่ะ มะเร็งปอด เกิดจากการเจริญเติบโตของเซลล์ที่ผิดปกติ อย่างรวดเร็วและไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้เกิดเป็นกลุ่มก้อนของเซลล์ที่ผิดปกติ ซึ่งสามารถตรวจ