ผู้เขียน หัวข้อ: เน้นๆ2565แนวข้อสอบบรรณารักษ์ปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษ  (อ่าน 5 ครั้ง)

ทำ SEONo1.co.th

  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 149442
  • รับทำ SEO No.1 SEONo1.co.th
    • ดูรายละเอียด
เน้นๆ2565แนวข้อสอบบรรณารักษ์ปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.)[ครบจบในเล่มเดียว]
 
แจกฟรีไฟล์เสียงเทคนิคงานสอบสัมภาษณ์

ให้ฟรีแนวข้อสอบข่าวเหตุการณ์ ปัจจุบัน สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ทั้งในและต่างประเทศ
 
-      ความรู้เกี่ยวข้องสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.)(2565)
 
-      แนวข้อสอบเนื่องด้วยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.)(2565)
-       นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน กศน ปี 2565
-       ประกาศ ศธ เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
-       สรุป นโยบายด้านการศึกษารัฐบาล ท่านพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
-       แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป_ชุด_1,ชุด 2 และชุด 3
-       แนวข้อสอบการคิดวิเคราะห์ด้านเหตุผล  อุปมาอุปไมย ชุดที่ 1 จำนวน 41 ข้อ
-       แนวข้อสอบเกี่ยวกับหลักภาษาความเข้าใจการใช้ภาษาไทย 100ข้อ
-       แนวข้อสอบความสามารถเกี่ยวกับการเขียนไทย_new
-       แนวข้อสอบความสามารถเกี่ยวกับคำศัพท์และกลุ่มคำ 170 ข้อupdate
-       แนวข้อสอบความสามารถด้านตัวเลขและความสามารถทางด้านภาษาเหตุผล_สัมพันธ์_
-        แนวข้อสอบภาษาไทย_(วิเคราะห์เหตุผล ความเข้าใจ บทความ  อ่าน ตีความ สรุปเหตุผล ใช้ภาษาเรียงประโยค)เฉลยละเอียด
-       แนวข้อสอบ การเรียงข้อความ 48 ข้อ
-       แนวข้อสอบความถนัดคิดวิเคราะห์
-       รูปภาพและมิติสัมพันธ์(ใหม่)
-       แนวข้อความรู้ความสามารถทั่วไปสูตรคำนวณคณิตต่างๆ_ (ใหม่)
-       แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดใหม่ 100 ข้อ ชุด 2(ใหม่)
-       แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์) 100 ข้อ
-       แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ comprehension Grammar Conversation จำนวน 100 ข้อ
-       แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ_ชุดที่_1 reading comprehension -vocabulary-structure -grammar
-       แนวข้อสอบอังกฤษ ชุด 2 conversation-grammar-reading-vocabulary-structure
-       ภาษาอังกฤษ(ENGLISH) พิชิตทุกสนามสอบ
-       สรุป+แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ 2562
-       สรุป+แนวข้อสอบพรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม 2562(ใหม่)
-       สรุป+ถาม-ตอบ พ.ร.บ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ใหม่)
-       สรุป+แนวข้อสอบ พรบ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 (ใหม่)
-       สรุปแนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2562(ใหม่)
-       สรุป+แนวข้อสอบพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (ชุดใหม่)
-       สรุป+แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540(updateล่าสุด)
-       แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และแก้ไขเพิ่มเติมnew
-       สรุป-แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-       สรุป+แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.2561(ใหม่)
-       แผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ของสำนักงาน กศน. 20 ปี (2560-2579)
-       การจัดการศึกษานอกระบบและการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยในปัจจุบัน
-       แนวข้อสอบหลักการศึกษานอกระบบ(ใหม่)
-       ความรู้เบื้องต้นทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
-       การวิเคราะห์และจัดหาหมวดหมู่หนังสือ
-       ความรู้เกี่ยวกับการจัดการห้องสมุด
-       ความรู้เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการห้องสมุด
-       เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์ใช้
-       แนวข้อสอบ_กับการใช้โปรแกรมพื้นฐานระบบปฏิบัติการ_word_excel_powerpoint_(update)
-       แนวข้อสอบวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการnewล่าสุด
-       ความรู้เกี่ยวกับห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
-       การจัดการฐานข้อมูลและการสืบค้นสารสนเทศ
-       การจัดหมวดหมู่และทำบัตรรายการ
-       การบริหารงานและการบริหารห้องสมุด
-       บรรณานุกรม_ดรรชนี_และสาระสังเขป
-       การประชาสัมพันธ์ห้องสมุด
-       ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการห้องสมุด
-       แนวทางการพัฒนาห้องสมุด
-       หลักการประชาสัมพันธ์
-       แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์
-       ความรู้เกี่ยวกับห้องสมุดประชาชน
-       แนวข้อสอบการวิเคราะห์และวางแผน_ประสานงานและจัดการงานnew
-       แนวข้อสอบหลักการศึกษานอกระบบnewล่าสุด
-       แนวข้อสอบวิชา_บรรณารักษ์(update)
-       บรรณารักษ์ยุคใหม่
-       แนวข้อสอบข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ในประเทศต่างประเทศ
 
 
>>>สนใจดูรีวิวคนสอบติด<<<คลิ๊กเลย>>> [pr]
 
http://www.e-bookexaminationguidelines.com/article/3/%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B0 [pr]
 
 
-      http://homesheetcenter.lnwshop.com/article/1/%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%87 [pr]
 
แจกแนวข้อสอบ
-       http://www.e-bookexaminationguidelines.com/webboard [pr]
 
-      http://homesheetcenter.lnwshop.com/article [pr]
 
 
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย มีที่นี่ ที่เดียวเราจัดให้แบบเต็ม ๆ ครบครอบคุลมทุกเนื้อหาที่ใช้สอบในครั้งนี้ ในรูปแบบไฟล์ PDF ส่งทางอีเมล์ ทันที ไม่ต้องรอ !!!!!
สะดวก รวดเร็ว ทันใจ ได้อ่านไวกว่าสั่งเป็นเล่ม
อ่านได้ง่าย เข้าใจง่าย เข้าใจเร็ว ครบ ตรงประเด็น อัดแน่นด้วยคุณภาพ ไว้ในไฟล์เดียว
เราเก็งแนวข้อสอบพร้อมเฉลย และ สรุปสาระสำคัญ ไว้ให้เรียบร้อยแล้วในราคาถูกสุดๆๆ เพียง 398 คุ้มค่า คุ้มราคา


สนใจติดต่อสอบถามขอดูตัวอย่างก่อนสั่งซื้อ// ได้ตลอดทุกช่องทาง
Line :      @bmw3222 (มี@ด้วยนะค่ะ)
QR Code : http://line.me/ti/p/%40cgq7354g [pr]
โทร :     094-9053222
E-mail :  sheet3222@gmail.com
 
การชำระสินค้า
 
ธ.ไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 412-069003-0 ออมทรัพย์ ชื่อ น.ส.รัชนี  แสนศักดิ์หาญ  สาขาเสริมไทยคอมเพล็กซ์ มหาสารคาม
 
 
โอนแล้วแจ้งสลิปได้ที่
Line :      @bmw3222 (มี@ด้วยนะค่ะ)
QR Code : http://line.me/ti/p/%40cgq7354g [pr]
โทร :     094-9053222
E-mail :  sheet3222@gmail.com [pr]
 
 
 
ขอบคุณทุกความไว้วางใจเสมอมาคะ
ศูนย์รวมคู่มือเตรียมสอบงานราชการ และวิสาหกิจทุกหน่วยงาน
สนใจดูแนวข้อสอบติดต่อสอบถาม/ขอดูตัวอย่างและสั่งซื้อแนวข้อสอบมาที่